7 december

eBVD - att registrera en produkt

Är du materialleverantör och behöver förstå hur miljöinformation deklareras i Sverige? Byggbranschen har sedan många år en överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation för byggvaror skall dokumenteras och delas, genom en så kallad byggvarudeklaration. Numera görs byggvarudeklarationen i digital form, som en eBVD. För dig som vill lära dig hur man registrerar en produkt och gör en deklaration i eBVD erbjuder vi möjlighet att delta i ett två timmars, kostnadsfritt webbinarium.

A laptop with hands on the keyboard, the screen displays an image of a floor plan, a hammer and other tools.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.66c0c1d317b4f02c4d4bd4/Laptop-construction.jpg