21 oktober

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära byggmaterial – hur arbetar vi i Sverige?

Detta är en nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter från tillverkare och leverantörer av cirkulära byggvaror från Sverige.

Builder with tools, vanity in the background.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c849331419/ccbuild-tools.jpg