14 september

Lär dig att ta fram energi- och klimatplan vid planering av en stadsdel

Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll i arbetet med att skapa ett robust samhälle som klarar av att hantera ändrade klimatförhållanden. Den fysiska planeringen ger möjlighet att ställa krav på klimatanpassning i planeringsprocessen och under byggnationen. Under denna workshop tittar vi närmre på olika åtgärder inom energi, markanvändning och mobilitet och försöker uppskatta hur dessa påverkar områdets klimatutsläpp. Välkommen att anmäla dig!

Bikes near bridge railing and Stockholm City Hall (Stadshuset) tower building of Municipal Council and venue of Nobel Prize on Kungsholmen Island, Lake Malaren water on sunny day with blue sky, Sweden
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.66c0c1d317b4f02c4d4747f/bikes-on-bridge-stockholm.jpg