7 september

eBVD - Varför eBVD?

Behöver du snabbt förstå vad digital miljöinformation för byggmaterial är? Byggbranschen har sedan många år en överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation för byggvaror skall dokumenteras och delas, genom en så kallad byggvarudeklaration. För dig som vill lära dig mer om vad en eBVD är och få en översiktlig bild erbjuder vi här en möjlighet att delta i ett kort, kostnadsfritt webbinarium. Varmt välkommen att anmäla dig

Byggkranar på byggplats med blå himme
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.66c0c1d317b4f02c4d4a34/byggkranar-pa-pyggplats.jpg