15 juni

Ökad cirkularitet för verksamhetsförpackningar av plast

Plast, ett växande miljö- och klimatproblem: hur kan Sverige vända trenden? Antalet förpackningar i samhället ökar kontinuerligt, vilket skapar stora kortlivade materialflöden som måste cirkuleras. Syftet med detta seminarium är att skapa en öppen dialog och delaktighet i diskussionerna om konkreta lösningar och vad ditt bidrag skulle kunna vara för att ta oss mot målet om en ökad cirkularitet för verksamhetsförpackningar av plast. Varmt välkommen att anmäla dig!

A landfill made up of small plastic items such as bottles and bowls, plastic stools ETC. One bigger pile in front of the landscape in the back, covered in plastic until the horizon which has a sunset.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1ee76657178f8586dfcd061/landfill-plastic-items.jpg