31 maj

Återvunnet och giftfritt – ja tack! Men hur når vi dit?

Efterfrågan på återvunnet material ökar när fler företag vill gå mot en mer cirkulär ekonomi. Idag finns en brist på återvunnet material som uppfyller kvalitetskraven. Hinder och utmaningar för att nå en cirkulär ekonomi är bland annat att man inte känner till innehållet av farliga ämnen i det material som ska återvinnas. På detta seminarium får du konkreta råd och tips hur ditt företag går mot en cirkulär ekonomi. Välkommen!

Recycle clothes icon on fabric label with 100% Recycled text, concept illustration reuse, recycle clothes and textiles to reduce waste
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c1709/recycled-clothes-recycled-label.jpg