19 maj

eBVD - varför eBVD

Behöver du snabbt förstå vad digital miljöinformation för byggmaterial är? Byggbranschen har sedan många år en överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation för byggvaror skall dokumenteras och delas, genom en så kallad byggvarudeklaration. För dig som vill lära dig mer om vad en eBVD är och få en översiktlig bild erbjuder vi här en möjlighet att delta i ett kort, kostnadsfritt webbinarium. Vi ger dig kunskap om hur du ska förhålla dig till eBVD och miljöbedömning på den svenska marknaden.

Wooden house with green leafs and icons for digitalization
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c813/wooden_house_digital.jpg