19 maj

Att spåra material – en möjlighet för att minska avfallsberget med digitala stöd

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur material hanteras, så att de inte blandas eller kontamineras på ett sätt som påverkar deras återbrukbarhet. Vilka metoder finns för ökad spårbarhet och hur kan digitalisering fungera som stöd? Vi ger dig även en bild av nuläget och visar olika möjligheter för hur digitala verktyg och metoder kan öka spårbarheten.

Blue pins and threads on a map
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c1fad/white-map-blue-pins.jpg