18 maj - 1 juni

Multiply Workshoppar: Klimatplan vid planering och renovering av en stadsdel

Under en serie av tre workshoppar går vi igenom hur du kan tänka när du tar fram en energi- och klimatplan på stadsdelsnivå. Workshopparna innefattar arbetsmetoder, hur man organiserar sig, viktiga roller, mall för klimatplan och beräkningar av utsläpp av koldioxidekvivalenter på stadsdelsnivå. Du får också ta del av några städers specifika erfarenheter av att jobba med frågan och metoden.

Bikes near bridge railing and Stockholm City Hall (Stadshuset) tower building of Municipal Council and venue of Nobel Prize on Kungsholmen Island, Lake Malaren water on sunny day with blue sky, Sweden
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c239d/bikes-on-bridge-stockholm.jpg