5 maj

Plastutmaningen – hur kan vi tillsammans nå en mer hållbar plastanvändning?

Hur kan vi tillsammans nå en mer hållbar plastanvändning? På detta seminarium får du praktiska tips och råd om hur ni i din kommun, företag eller organisation kan kartlägga plastanvändningen och ta fram åtgärder som leder mot en hållbar plastanvändning. Vi ger också konkreta exempel och goda exempel på hur andra har gjort. Välkommen!

Bright Plastic tableware isolated on the white background
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c16e6/Plastic-fork-plate-cup.jpg