4 maj

Sekretessbelagd information vid miljöbedömning av byggmaterial i eBVD och Basta

eBVD är det branschgemensamma sättet att deklarera miljödata i Sverige och informationen är öppet tillgänglig att referera digitalt från externa aktörer.När byggmaterialindustrin deklarerar sin information så finns det fall där enskilda kemiska ämnen kan behöva beläggas med sekretess . Anledningen kan till exemple vara ett behov att skydda en innovation och att undvika att recept kopieras. Sekretessbelagd information kan dock försvåra användandet av produkterna hos externa intressenter, t ex certifieringssystem såsom tex Miljöbyggnad och olika bedömningssystem. Basta och eBVD har därför tagit fram en kortare vägledning för hur sekretess skall hanteras i systemen som både skyddar och kommunicerar i de fall då total öppenhet inte är möjlig.