4 maj

Sekretessbelagd information vid miljöbedömning av byggmaterial i eBVD och Basta

eBVD är det branschgemensamma sättet att deklarera miljödata i Sverige. När byggmaterialindustrin deklarerar sin information finns det fall där enskilda kemiska ämnen kan behöva beläggas med sekretess. Sekretessbelagd information kan försvåra användandet av produkterna hos externa intressenter, t.ex. certifierings- och bedömningssystem. Basta och eBVD har tagit fram en vägledning för hur sekretess skall hanteras i systemen som både skyddar och kommunicerar i de fall total öppenhet är omöjligt.

Wooden house with green leafs and icons for digitalization
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c81c/wooden_house_digital.jpg