14 april

Vilket värde levererar öppen digital data vid miljöbedömning av byggmaterial?

Ett nytt digitalt landskap för delning av byggmaterialdata växer fram i Sverige. Vi pratar artikel-id som GTIN, öppna databaser, information som kan refereras genom byggprocessen och delas av olika mjukvaror. Men varför är allt detta viktigt och vilket värde levereras till fastighetsägaren? På seminariet berättar Smart Build environment om hur de ser på denna utvecklingen, GS1 berättar om hur artikel-id fungerar. eBVD och Basta ger exempel hur digitala system kan arbeta med frågorna här och nu.

Wooden house with green leafs and icons for digitalization
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c81c/wooden_house_digital.jpg