14 april

Vilket värde levererar öppen digital data vid miljöbedömning av byggmaterial?

Ett nytt digitalt landskap för delning av byggmaterialdata växer nu fram i Sverige. Vi pratar artikel-id som GTIN, öppna databaser, information som kan refereras genom byggprocessen och delas av olika mjukvaror. Men varför är allt detta viktigt och vilket värde levereras till fastighetsägaren?På seminariet berättar Smart Build envitronment om hur man ser på denna utvecklingen och GS1 berätar om hur artikelid fungerar. Sedan ger eBVD och Basta exempel hur digitala systyem kan arbeta med frågorna här och nu!