25 mars

eBVD - att registrera en produkt

Är du materialleverantör och behöver förstå hur miljöinformation deklareras i Sverige? Byggbranschen har sedan många år en överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation för byggvaror skall dokumenteras och delas, genom en så kallad byggvarudeklaration.Numera görs byggvarudeklarationen i digital form, som en eBVD.För dig som vill lära dig hur man registrerar en produkt och gör en deklaration i eBVD erbjuder vi möjlighet att delta i ett två timmars, kostnadsfritt webbinarium.

Wooden house with green leafs and icons for digitalization
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c803/wooden_house_digital.jpg