18 mars

En gång vara alltid vara - varför är det så viktigt?

Vår gemensamma kemikalielagstiftning, Reach, skiljer mellan kemiska ämnen, blandningar av kemiska ämnen och varor. I första hand är det ämnen och blandningar som regleras i Reach, men vissa grundläggande regler gäller även för varor. Principen ”en gång vara alltid vara” är en sådan grundläggande regel. Principen har mycket stor påverkan på hur ämnen i varor klassas, vilket bland annat är avgörande för hur vi i Sverige bedömer dem när vi arbetar med utfasning av farliga ämnen. Därför är principen mycket viktig för den svenska byggbranschen, inte minst för byggmaterialindustrin som tillhandahåller grunddata.På webinariet berättar Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen om principen och hur den bör tolkas för byggmaterial. Sussie Wetterlin och Anders Ejlertsson ger exempel på hur principen hanteras i Basta respektive eBVD. Det finns tid avsatt för frågor och diskussion, vilket vi hoppas att det bli mycket av!