18 mars

En byggarbetsplats med lyftkranar och en röd arbetshjälm

En gång vara alltid vara - varför är det så viktigt?

Vår gemensamma kemikalielagstiftning, Reach, skiljer mellan kemiska ämnen, blandningar av kemiska ämnen och varor. Principen har mycket stor påverkan på hur ämnen i varor klassas, vilket bland annat är avgörande för hur vi i Sverige bedömer dem när vi arbetar med utfasning av farliga ämnen. På webinariet berättar Erik Gravenfors (Kemikalieinspektionen) om principen och hur den bör tolkas för byggmaterial. Sussie Wetterlin (IVL) och Anders Ejlertsson (IVL) ger exempel hantering i Basta och eBVD.

Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7342a03f17582337c2843d3/Basta.jpg