1 december

eBVD - Varför eBVD

Inom byggbranschen har man sedan många år en gemensam överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation skall dokumenteras och delas för byggvaror. Detta görs genom en byggvarudeklaration.Digitaliseringen av miljöinformation går samtidigt snabbt och behovet av öppen och tillgänglig data har aldrig varit större. Numera är därför byggvarudeklarationen digital i form av en eBVD. För dig som är beslutsfattare och behöver veta mer om eBVD och vilka fördelar systemet har, samt vill få en bättre förståelse för hur du skall förhålla dig till eBVD och miljöbedömning på den svenska marknaden anordnar vi kostnadsfria webbinarier.