24 november

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier i samarbete med byggbranschen. Studier som ofta är komplexa och därför kräver expertkompetens. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.Utbildningen är en nybörjarutbildning som fokuserar på den praktiska beräkningen och börjar med 4 timmar digital utbildning via Zoom. Vi går genom funktioner i BM tillsammans och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får även lära dig mer om EPD:er och möjlighet att testa den digitala inläsningen mellan ett kalkylprogram och BM.Efter utbildningen fortsätter du arbeta med övningsuppgifterna och har möjlighet att ställa frågor till kursledaren. Utbildningen avslutas med en gemensam timme med övriga kursdeltagare där vi repeterar funktioner samt diskuterar lärdomar från verktyget.Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare ska bli självständig i arbetet med klimatberäkningar av byggnader.