Vattenrening

Urbaniseringstrenden världen över sätter stor press på vatten- och avloppssystemen och återvinningen av avloppsvatten. IVL är med och utvecklar framtidens vattenrening.

Med så kallad progressiv vattenrening kan vi åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Kontakt: Staffan Filipsson och Christian Baresel

Hammarby Sjöstadsverk

På forsknings- och utvecklingsanläggningen Hammarby sjöstadsverk arbetar IVL tillsammans med andra experter inom vattenrening med teknikutveckling, demonstration och teknikverifiering. Anläggningens uppbyggnad är bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen möjliggör en flexibel styrning och uppbyggnad med kombinationer av olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser. Anläggningen är övervakad 24 timmar om dygnet och involverar ett 20-tal personer från både IVL och KTH med spetskompetens inom vattenrening. Läs mer

Läkemedelsrening i Simrishamn

Ett avloppsvatten för återbruk – det är förhoppningen för den utökade reningen vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. IVL har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt och innovativt reningssystem. En av de stora miljövinsterna är att få bort läkemedelsrester från vattnet. Läs mer

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Vattenrening. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hammarby sjöstadsverk