Vattenbruk

Världens växande befolkning sätter ett allt större tryck på våra marina resurser. Till följd av utarmningen av vilda fiskbestånd förs allt oftare vattenbruk fram som en viktig lösning.

Faktum är att vattenbruk är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen - en framtidsnäring. Speciellt förs odling av skaldjur fram som en hållbar industri med många potentiella miljöfördelar. Odling av dessa arter kräver ingen tillförsel av foder, istället tar de upp näringsämnen ur vattnet och bidrar till att minska övergödningen i kustnära miljöer.

I Sverige finns i dag ett stort intresse för att utveckla marina hållbara produktionssystem. Även landbaserade odlingssystem är på frammarsch och nya tekniker där olika arter samodlas testas på flera håll, exempelvis genom så kallad akvaponik där man kombinerar odling av fisk och grönsaker.

Kontakt: Åsa Strand, Anna-Sara Krång och Anna-Lisa Wrange

Forskning inom vattenbruk

IVL arbetar med forskning inom vattenbruk i både sötvatten och marin miljö. Vi driver till exempel projekt som handlar om utveckling av odlingstekniker för skaldjursproduktion, förvaltning av naturliga bestånd av ostron och musslor, utveckling kopplat till hydroponik och akvaponik, samt möjligheten att koppla fiskodling till cellulosaindustrier.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Vatten

Till botten med sjöpungarna

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.