Övergödning

Övergödning uppstår på grund av att för mycket gödande ämnen, i första hand fosfor och kväve, hamnar i vattnet och skapar obalans av halten näringsämnen i havet.

Det i sin tur orsakar algblomning och förbrukning av syre genom att algerna sjunker till botten och bryts ner. För att minska halten av näringsämnet fosfor i vattnet till en nivå där märkbara förbättringar av vattenkvaliteten kan noteras, krävs omfattande åtgärder. Det innebär också betydande kostnader.

På IVL pågår flera forskningsprojekt för att hitta effektiva lösningar på övergödningen i Östersjön, genom åtgärder på både land och hav. Syresättning av havet med hjälp av vågpumpar och kombinerade studier med metoder som aluminiumbehandling av bottensediment, syresättning och reduktionsfiske av vitfisk, är några av de forskningsprojekt vi genomfört.

Kontakt: Mikael Olshammar

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Vatten

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.