Förvaltning av marina ekosystem

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige men kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad.

Bankarna med blåmusslor och ostron är nyckelarter i kustnära ekosystem och viktiga källor till protein för oss människor. IVL arbetar tillsammans med forskare från Institutionen för ekologi vid SLU med att undersöka statusen på de svenska bankarna av ostron och musslor, inklusive att kartlägga möjliga hot och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

Forskarna i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter. Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet, missgynnas av varmare vintrar. Men vi vet ännu väldigt lite om hur främmande arter påverkar de marina ekosystemen och det inhemska ostronet (Ostrea edulis).

Kontakt: Åsa Strand och Anna-Lisa Wrange

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Förvaltning av marina ekosystem. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig