Oljeskador

Allt mer olja transporteras till sjöss, vilket innebär en ökad risk för olyckor med oljeutsläpp. IVL har erfarenhet från flera oljeutsläpp och har genomfört ett flertal större miljöuppföljningar.

Redan på 70-talet startade IVL oljeskadeskyddsforskning. Där studerades effekterna av olika typer av oljeutsläpp och bekämpningsåtgärder. I dag finns IVL:s oljeskadegrupp tillgänglig för råd och information i samband med oljeutsläpp.

Oljeskadegruppen har tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram en svensk nationell saneringsmanual för olja på svenska stränder. Gruppen arbetar med miljöbedömning av absorbenter och har tagit fram en miljöbedömningsmetodik för absorbenter. Oljeskadegruppen föreläser också regelbundet om oljeutsläpp, dess effekter och konsekvenser, saneringsmetoder, hot och risker.

Kontakt: Maria Granberg och Johan Strandberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Oljeskador. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig