Föroreningar i marin miljö

Förorening av den marina miljön - från grunda vikar till djuphav - är ett utmanande problem världen över.

Utöver att miljontals ton skräp hamnar i våra hav varje år utgör oljeutsläpp, föroreningar från sjöfarten och avloppsvatten från kryssningsfartyg stora föroreningskällor. Tillsammans med omfattande utsläpp från landbaserade källor innebär det risker inte bara för enskilda vattenlevande djur, utan för hela det marina ekosystemet som vi människor är helt beroende av.

Kontakt: Kerstin Magnusson, Maria Granberg och Anna-Sara Krång

Marint mikroskräp

Mikroskräp är små partiklar av exempelvis plast, textilmaterial, gummipartiklar, asfalt eller olika förbränningspartiklar. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat men kan vara skadliga för djurlivet. Det saknas heltäckande kunskap kring vilka risker mikroskräp utgör i miljön. Det är därför en viktig fråga att fortsätta studera och utreda. Läs mer

Oljeskador

Allt mer olja transporteras till sjöss, vilket innebär en ökad risk för olyckor med oljeutsläpp. IVL har erfarenhet från flera oljeutsläpp och har genomfört ett flertal större miljöuppföljningar. Läs mer

Utsläpp från sjöfart

Omkring 90 procent av allt gods som exporteras eller importeras till Sverige har delvis transporterats med fartyg. Därtill finns en politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart, samtidigt som koldioxidutsläppen från samma sektor ska minska drastiskt. Läs mer

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Vatten

Från plastförpackningar i staden till mikroplaster i havet

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.