Vatten i ekosystem

IVL nöjer sig inte med att upptäcka nya risker, vi vill framförallt visa att dessa går att åtgärda. Därför har vi byggt upp avancerade forsknings- och utvecklingsanläggningar.

Utöver att miljontals ton skräp hamnar i våra hav varje år utgör oljeutsläpp, föroreningar från sjöfarten och avloppsvatten från kryssningsfartyg stora föroreningskällor. Tillsammans med omfattande utsläpp från landbaserade källor innebär det risker inte bara för enskilda vattenlevande djur, utan för hela det marina ekosystemet som vi människor är helt beroende av.

Föroreningar i marin miljö

Förorening i grunda vikar till djuphav är ett utmanande problem världen över. Miljontals ton skräp hamnar i haven varje år. Dessutom är oljeutsläpp, föroreningar från sjöfarten och avloppsvatten från kryssningsfartyg stora föroreningskällor. Tillsammans med omfattande utsläpp från landbaserade källor innebär det risker både för vattenlevande djur och för hela det marina ekosystemet som vi människor är helt beroende av. Läs mer

Försurning i sjöar och vattendrag

Nästan hälften av alla sjöar och vattendrag i sydvästra Sverige är försurade, längre norrut är problemen betydligt mindre. Minskade utsläpp av svavel och kväve har gett resultat men återhämtningen går långsamt. Läs mer

Förvaltning av marina ekosystem

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige men kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad. Läs mer

Övergödning

Övergödning uppstår på grund av att för mycket gödande ämnen, i första hand fosfor och kväve, hamnar i vattnet och skapar obalans av halten näringsämnen i havet. Läs mer

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Vatten i ekosystem. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Marina resurser och havens ekosystem