Forsknings- och utvecklingsanläggningar

IVL nöjer sig inte med att upptäcka nya risker, vi vill framförallt visa att dessa går att åtgärda. Därför har vi byggt upp avancerade forsknings- och utvecklingsanläggningar.

Utöver att miljontals ton skräp hamnar i våra hav varje år utgör oljeutsläpp, föroreningar från sjöfarten och avloppsvatten från kryssningsfartyg stora föroreningskällor. Tillsammans med omfattande utsläpp från landbaserade källor innebär det risker inte bara för enskilda vattenlevande djur, utan för hela det marina ekosystemet som vi människor är helt beroende av.

Hammarby Sjöstadsverk

Vi driver tillsammans med KTH forsknings- och utvecklingsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Där görs tester med progressiv vattenrening som går ut på att utveckla dagens reningsverk till produktionsanläggningar för energi, näringsämnen, kemikalier samt för återvinning av avloppsvattnet. Det är en unik anläggning som gör att IVL, även ur ett globalt perspektiv, ligger i fronten för utveckling av vattenrening. Läs mer

Testbädd Storsudret på Gotland

De senaste åren har Gotland drabbats av akut vattenbrist. På öns södra del har IVL tillsammans med regionen byggt en testbädd för tekniker och system som ska öka mängden grundvatten.

Testbädden innefattar flera lokala småskaliga delar. Bland annat ska regnvatten samlas och infiltreras under markytan för att skapa dammar och våtmarker. Vattnet kan sedan användas för dricksvatten, bevattning eller infiltreras direkt till grundvattnet. Läs mer

Kontakt:

Kristineberg center för marin forskning och innovation

IVL driver tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och Lysekils kommun en forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Med nära koppling till det västsvenska maritima klustret ska centret att stärka möjligheterna att genomföra den nationella maritima strategin och att nå hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser.
Läs mer

Kontakt:

Fullskalig anläggning för läkmedelsrening i Simrishamn

Ett avloppsvatten för återbruk – det är förhoppningen för den utökade reningen vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. IVL har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt och innovativt reningssystem. Fullskaleanläggningen invigdes 2019. En av de stora miljövinsterna är att få bort läkemedelsrester från vattnet. Läs mer

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Forsknings- och utvecklingsanläggningar. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hammarby Sjöstadsverk – forskning och utveckling för renare vatten