Bränslen och energieffektivisering

Sjöfarten står inför en enorm utmaning med krav på 40-50 procent minskning av koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2005 års utsläpp, samtidigt som det finns en politisk vilja att öka andelen sjötransporter.

Kraftigt ökad energieffektivisering kommer att vara avgörande för att minska utsläppen av klimatgaser. Dock visar projektioner att det globalt kommer att vara svårt att minska sjöfartens utsläpp via åtgärder som är kända i dag.

Förvätskad naturgas, LNG, är ett bränsle som minskar utsläppen av luftföroreningar men vars klimatpåverkan endast är något mindre än konventionellt fartygsbränsle. Förvätskad biogas, LBG, har mycket bra klimatprestanda och kan vara ett bra alternativ till LNG. Även metanol testas nu i fullskala. I framtiden kan dessa bränslen ersättas med alternativ tillverkade från biomassa. Även utökad användning av el och vind är på gång inom sjöfarten.

Jämförande analys av olika bränslen

IVL:s forskning och uppdragsverksamhet inom fartygsbränslen omfattar jämförande analyser av olika bränslen, ofta i samband med emissionsmätningar. Inom energieffektiv sjöfart arbetar IVL med emissionsinventeringar och åtgärdsanalyser för hamnar för att minska utsläpp från fartyg i hamn. Ökad energieffektivisering leder både till mindre uppsläpp av klimatgaser men också renare luft i hamnstaden.


Kontaktperson
Erik Fridell Tel. 010-788 67 99 E-post: erik.fridell@ivl.se