Vatten

Våra hav och vattendrag är satta under stort tryck. Om vi ska ha välmående sjöar och hav och tillgång till rent dricksvatten även i framtiden måste vi skydda våra vatten från farliga ämnen och börja se avloppsvatten som en resurs.

Vattenforskning hör till ett av IVL:s största verksamhetsområden. Vi har följt utvecklingen i Östersjön sedan 60-talet. Vårt arbete med vattenfrågor präglas av en helhetssyn och berör inte sällan angränsade områden som klimat och energi, kemikalier och miljöteknik.

Vår verksamhet omfattar hela vattensystemet - marina miljöer, sötvattenmiljöer, grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Vi arbetar med allt från att identifiera utsläppskällor genom provtagning och analys till att utveckla effektiva behandlingssystem och varningssystem.

En omfattande verksamhet utgörs av olika typer av miljöutredningar som riskbedömning av lakvattenutsläpp, inventering i marin miljö eller utredning av risker med introducering av främmande arter. Vi forskar även på hur miljöstörande ämnen och verksamheter riskerar att påverka våra ekosystem i mark, vatten och skog. Vi modellerar också på transporten av föroreningar.

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning Hammarby Sjöstadsverk pågår tester av progressiv vattenrening som går ut på att ta tillvara slamrester för biogas och återvinna avloppsvattnet direkt istället för att släppa ut det i sjöar och hav.

Vi har också förstärkt vår marinbiologiska verksamhet i Fiskebäckskil och utgör nu den största arbetsgivaren på Kristineberg Marie Science and Innovation Centre med fem heltidsanställda. Vattenbruk och hållbar blå tillväxt är exempel på högaktuella frågor liksom marina föroreningar som mikroskräp och mikroplast.