Vatten

Våra hav och vattendrag är satta under stort tryck. Om vi ska ha välmående vattendrag, sjöar och hav och tillgång till rent dricksvatten även i framtiden måste vi skydda våra vatten från farliga ämnen och börja se avloppsvatten som en resurs.

Vattenforskning hör till ett av IVL:s största verksamhetsområden. Vi har följt utvecklingen i våra vattendrag, sjöar och hav sedan 60-talet. Vårt arbete med vattenfrågor präglas av en helhetssyn och berör oftast också angränsade områden som miljöteknik, kemikalier, energi och klimat.

Vår verksamhet omfattar hela vattensystemet, förutom vattendrag, sjöar och hav även grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Vi arbetar med allt från att identifiera och kvantifiera utsläppskällor till avancerad vattenföringsmätning och provtagning samt utveckling av effektiva system för vattenrening och andra åtgärder.

Verksamheten utgörs av olika typer av miljöutredningar som riskbedömning av lakvatten, inventering i marin miljö inklusive risker med främmande arter och marint buller. Vi forskar på hur miljöstörande ämnen och olika verksamheter riskerar att påverka våra ekosystem i mark, vatten och skog. Vi modellerar också transport av föroreningar och har en omfattande analysverksamhet som innebär att vi kan upptäcka och kvantifiera nya föroreningar. Med vår gedigna kunskap om vattenfrågorna som grund utvecklar och verifierar vi nya effektiva reningstekniker för att nå cirkulära lösningar för både industriella och kommunala avloppsvatten.

Vi hjälper dig med

  • Mijöutredningar
  • Databaser
  • Anayser & beräkningar
  • Modellering
  • Riskbedömning
  • Miljöledning
  • Vattenreningstekniker
  • Cirkulära lösningar
  • Digitalisering

Evenemang

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Vatten. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Relaterade filmer

Hammarby sjöstadsverk