Utsläpp till luft

Utöver stora koldioxidutsläpp orsakar vägtrafiken utsläpp av bland annat kväveoxider, en mängd olika typer av kolväten, tungmetaller och inte minst partiklar.

Kväveoxider bidrar tillsammans med svaveldioxid till försurningen av skog, mark och sjöar. I förening med lättflyktiga kolväten bidrar kväveoxider också till bildningen av marknära ozon med effekter på både hälsa och växtlighet.

Oacceptabelt höga nivåer

Än mer hälsovådliga partiklar frigörs från förbränningen av olika fordonsbränslen i motorn, samt vid vid förslitning av bromsar, däck och vägbana. I många svenska tätorter är nivåerna av hälsofarliga partiklar till följd av dubbdäcksanvändningen oacceptabelt höga. På senare år har även utsläppen av sotpartiklar eller ”black carbon” (BC), blivit ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. Dels har BC betydande hälsoeffekter, dels bidrar BC till den globala uppvärmningen.

Mätning, modellering och åtgärdsförslag

IVL har lång erfarenhet och en bred expertis när det gäller såväl mätningar som modellering och inventering av utsläpp från vägtrafik. Vi genomför utsläppsmätningar i verklig trafik (”real-world”) med avancerad mätteknik av ett stort antal luftföroreningar, och när det gäller utsläpp av partiklar kan vi mäta både partikelantal och partikelmassa i olika storleksfraktioner.

Med hjälp av våra modeller och andra verktyg har vi genomfört flera projekt där vi tagit fram åtgärdsförslag för att minska utsläppen av olika typer av partiklar, på uppdrag av bland annat Naturvårdsverket och Trafikverket. Vi deltar även i flera internationella nätverk och samarbeten, främst inom EU.


Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.