Hållbara drivmedel

Av alla transporter som förflyttar människor och gods mellan olika platser runt om i världen drivs omkring 95 procent fortfarande av oljebaserade bränslen. Utsikterna att ställa om till hållbara drivmedel är helt beroende av forskning och utveckling, men också av politiska styrmedel.

Kopplat till EU:s mål om tjugo procent förnybar energi till år 2020 finns även ett specifikt mål om tio procent förnybar energi inom transportsektorn till 2020. Förnybara drivmedel och energi inkluderar i detta fall även förnybar el.

Underlag för beslut

IVL bidrar med underlag och analyser av alternativa drivmedel och dess roll i det framtida energisystemet, från ett hållbarhets-, energisystem-, och policyperspektiv. Vi tar fram underlag för myndigheter, företag och andra aktörer för att beskriva effekten av och bidra till utveckling av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och andra styrmedel som är kopplade till förnybara drivmedel.

Hållbarhetsaspekter av biodrivmedel

Vi arbetar också med metod- och standardutveckling av sociala frågor och andra hållbarhetsaspekter av biodrivmedel, såsom ekosystemtjänster och biodiversitet. Våra metoder omfattar bland annat livscykelanalys, energisystemanalys och policyanalys men även breda hållbarhetsbedömningar och teknikutvärdering.

Teknik- och branschutveckling

Vi utför konsulttjänster som täcker hela biogasbranschens värdekedja, från idéstudier via tillståndshantering till upphandling och driftstöd på anläggningar. Genom att utveckla teknik och marknad bidrar IVL direkt till den fortsatta utvecklingen av hållbara drivmedel.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.