Järnväg

Järnvägen har ett välförtjänt gott rykte vad gäller begränsad påverkan på klimat och omgivningsmiljö. Kombinationen av järnvägens låga rullmotstånd och elektiska framdrift tillsammans med Sveriges miljöeffektiva elproduktion möjliggör såväl energieffektiva som emissionssnåla personresor och godstransporter.

Trots den dominerande andelen elektrifierad trafik använder järnvägssektorn årligen stora mängder till tågdragning med diesellok, varav huvuddelen för godstrafik. Emissionsprofilen från dieselloken genomgår nu en kraftig förbättring genom motorbyten, men mätning av såväl kväveoxider och partiklar förblir en viktig fråga även framöver. Inom detta område har IVL kompetens och utrustning för att kunna mäta såväl avgasrelaterade emissioner men även partikelemissioner från slitage, till exempel från bromssystem, räls och kontaktledning.

Svaga incitament för energibesparing

Mätningen av energianvändningen för järnvägstrafik är begränsad. Eftersom energianvändningen inte heller påverkar tågoperatörens elräkning blir de ekonomiska incitamenten att minska energiförbrukningen mycket svaga. IVL har undersökt möjligheterna att minska luftmotståndet genom energimedveten strategi för att lasta containers och lastbilstrailers på kombitåg. I takt med att fler lok nu utrustas med elmätare ökar också intresset för att genomföra energibesparande åtgärder.

Buller och vibrationer

IVL har en lång erfarenhet av att utveckla metodik och dataunderlag för att beräkna energi och emissionsdata från tågtrafik. Även frågor om tompositioneringar och lastkapacitetsutnyttjande är frågor där IVL har arbetat nära NTM, Nätverk för Transport Measures, och stöttat i arbetet med såväl dataunderlag och beräkningsmetodik. Dessa uppgifter används till exempel i olika miljökalkylatorer man kan finna på nätet, t.ex. www.ntmcalc.org.

Järnvägen har även stora hållbarhetsutmaningar vad gäller buller och vibrationer samt barriäreffekter och markanvändningsfrågor kopplat till uppförande av nya spåranläggningar. På IVL ser vi detta utvecklingsarbete som en framtida utmaning att ta oss an tillsammans med branschens aktörer.

Kontaktperson Sebastian Bäckström

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Järnväg. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Relaterade filmer

Vad är aktuellt inom hållbara transporter?
Vad händer i framtiden inom hållbara transporter?