Logistik och intermodalitet

Transportsektorns utveckling hänger till stor del på hur företag konstruerar sina logistiksystem. Det finns stora ekonomiska vinster med att miljöanpassa logistiksystemen, inte minst på sikt då vi kan förvänta oss högre kostnader för fossila utsläpp och hög energiförbrukning.

IVL har utvecklat en metod för att beräkna både miljöpåverkan och miljökostnader för gods- och persontransporter med hänsyn till utsläpp, bränsleförbrukning, energianvändning och övriga externa kostnader. Dessa beräkningsverktyg stöttar både säljare och köpare av transporttjänster med att miljöanpassa logistikkedjan.

Analys av hela kedjan

Sammanhängande godsstråk och noder med hög kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet är nödvändiga för att kunna tillgodose både större transportbehov och ökade miljökrav. I vårt arbete med de här frågorna ingår analys av intermodala lösningar där hela kedjor av transportslag samordnas, samt kostnadsberäkningar för olika transportslag.

Vi jobbar också med utveckling av hamnar och terminaler avseende effektiva flöden, säkerhet och miljöpåverkan.


Kontaktperson
Linda Styhre Tel. 010-788 69 02 E-post: linda.styhre@ivl.se