Utsläpp från arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner kan vara allt från stora gruvmaskiner ner till lövblåsare i hushållen. Gemensamt med transportsektorn är användandet av förbränningsmotorer.

Jämfört med transportsektorn finns det mycket lite gjort avseende miljöeffekter av arbetsmaskiner. Här finns dock problem med stora utsläpp till luft och en ökande bränsleförbrukning. Emissionslagstiftningen blir nu alltmer skärpt även för arbetsmaskiner.

Utsläppen från användning av arbetsmaskiner kan reduceras på olika sätt: genom att ändra bränsle, genom användning av bränsleeffektiva maskiner, genom att optimera användningen av befintliga maskiner eller hela arbetsprocessen. Den största potentialen ligger i anläggningsarbeten, såsom vägar och järnvägar.

IVL har flera större studier om utsläppsåtgärder från arbetsmaskiner i sin portfölj, bland annat kopplingen till hållbara affärsmodeller och modellering över åtgärder.  


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.