Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner kan vara allt från stora gruvmaskiner ner till lövblåsare i hushållen. Gemensamt med transportsektorn är användandet av förbränningsmotorer.

Jämfört med transportsektorn finns det mycket lite gjort avseende miljöeffekter av arbetsmaskiner. Här finns dock problem med stora utsläpp till luft och en ökande bränsleförbrukning. Emissionslagstiftningen blir nu alltmer skärpt även för arbetsmaskiner.

Utsläppen från användning av arbetsmaskiner kan reduceras på olika sätt: genom att ändra bränsle, genom användning av bränsleeffektiva maskiner, genom att optimera användningen av befintliga maskiner eller hela arbetsprocessen. Den största potentialen ligger i anläggningsarbeten, såsom vägar och järnvägar.

IVL har flera större studier om utsläppsåtgärder från arbetsmaskiner i sin portfölj, bland annat kopplingen till hållbara affärsmodeller och modellering över åtgärder.

Utsläpp från arbetsmaskiner

De stora dieselmotorerna som finns på arbetsmaskiner har stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Bensinmotorerna kan ha betydande utsläpp av kolväten och kolmonoxid, speciellt äldre motorer.

Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Arbetsmaskiner. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig