Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är en länk mellan naturen och samhällsekonomin – ett sätt att tänka som gör medvetna om att de flesta varor och tjänster som vi får från naturen, och som vi behöver för vår överlevnad, kräver fungerande ekosystem. Det är grundläggande funktioner som naturens nedbrytning av restprodukter, cirkulation av näringsämnen, fotosyntes och pollinerande insekter. Men ekosystemtjänster är också värdet av rekreation och vad det betyder för människors hälsa och välbefinnande.

Att utforma samhällsekonomin så att värdet av dessa ekosystemtjänster finns med i kalkylen när ekonomiska beslut fattas är en stor utmaning för framtiden.

Vi arbetar med forskning, utveckling och rådgivning inom hela miljöområdet åt både näringsliv och övriga samhället. Att integrera ekosystemtjänster i detta arbete är en utmaning som vi tagit på oss. Det handlar bland annat om att i livscykelanalyser och i miljökonsekvensbeskrivningar vidga perspektivet utöver traditionella miljöparametrar och inkludera påverkan på olika ekosystemtjänster.

IVL deltar också i ett flertal forskningsprojekt som handlar om att kartlägga, beskriva och analysera ekosystemtjänsternas struktur och funktion i skog, vatten och urbana miljöer – och hur dessa kan gynnas av ett kunskapsbaserat beslutsfattande.

 

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Skog och mark

Att ta med ekosystemtjänster i planeringen
Att börja använda ekosystemtjänster i beslut - IVL tipsar

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.