Skog och mark

Skog och mark

Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror, den binder också koldioxid och är värdefull för djurliv, friluftsliv och rekreation. Vi undersöker hur olika typer av markanvändning påverkar miljön. 

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Vi forskar på hur skogens ekosystem påverkas av ett förändrat skogsbruk, men också av klimatförändringar och luftföroreningar.

Vi undersöker hur olika typer av markanvändning påverkar miljön. Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser så som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter.Vi identifierar utsläppskällor, beräknar hur föroreningarna transporteras i miljön och vilka effekter de har på ekosystem. Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem och ger förslag på åtgärder.

Kontaktperson
Mona Olsson Öberg Tel. 010-788 69 22 E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se