Skog och mark

Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror, den binder också koldioxid och är värdefull för djurliv, friluftsliv och rekreation. Vi undersöker hur olika typer av markanvändning påverkar miljön.

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Vi forskar på hur skogens ekosystem påverkas av ett förändrat skogsbruk, men också av klimatförändringar och luftföroreningar.

Vi undersöker hur olika typer av markanvändning påverkar miljön. Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser så som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter.Vi identifierar utsläppskällor, beräknar hur föroreningarna transporteras i miljön och vilka effekter de har på ekosystem. Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem och ger förslag på åtgärder.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Vi hjälper dig med

 • Identifiera utsläppskällor
 • Beräkningar
 • Hållbarhetsrapportering
 • Loggböcker
 • Återbruk
 • Klimatdeklarationer
 • Livscykelanalys
 • Miljöledning
 • Miljövarudeklarationer
 • Beräkningar
 • Digitalisering

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Evenemang

Läs mer

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.