Miljöteknik

Miljöteknik och hållbar produktion

Smart miljöteknik gör att vi kan minska miljöpåverkan från konsumtion och produktion och bidra till en hållbar utveckling. Vi hjälper företag med att utveckla kostnadseffektiva lösningar med hög miljöprestanda och resurseffektivitet.

Hållbar produktion omfattar både användande av miljöteknik och ett intelligent användande av IT eller Industriellt IT som förbättra både miljö, ekonomi och resurseffektivitet. IVL har lång tradition inom miljöteknikområdet och arbetar nära en rad företag och branscher med att utveckla kostnadseffektiva lösningar med hög miljöprestanda och resurseffektivitet. I vårt arbete använder vi oss av ett systemtänkande där vi kopplar ihop olika tekniker för bästa möjliga lösning både när det gäller hållbarhet och effektivitet. Till exempel anlitas vi av företag inom stål-, verkstads-, skogs-, kemi- och läkemedelsindustrierna.

Vi hjälper också industrier och företag att beräkna vilken miljöpåverkan deras produkter och processer har med hjälp av metoder som livscykelanalys, klimat- och miljövarudeklarationer eller miljöavtryck som koldioxidavtryck, vattenfotavtryck och kemiskt fotavtryck.

Miljöteknik är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Genom att utveckla smart miljöteknik kan vi minska miljöpåverkan från vår konsumtion och produktion och bidra till en hållbar utveckling.

Kontaktperson
Klara Westling Tel. 010-788 66 31 E-post: klara.westling@ivl.se
Magnus Rahmberg Gruppchef Tel. 010-788 65 63 E-post: magnus.rahmberg@ivl.se