Databas: Miljögifter


Börja lämpligen med att söka på Stations- och artsammanställning. Denna sökväg ger dig en snabb överblick om innehållet i databasen, vilka matriser som provtagits och vilka ämnen som omfattas av databasen. Är du ute efter en särskild ämnesgrupp så går det bra att söka direkt.

Registersida
För en översikt över datavärdskapet se även Naturvårdsverkets registersida för miljögifter i biota och registersidan för screeningdatabasen.