Metaller i mossa

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt tungmetalldepositionen i Sverige genom att analysera mossprover från mer än 700 lokaler spridda över landet vart 5 år sedan 1975.

Nedan visas kartor gjorda genom interpolering av mätvärden. Grunddata kan hämtas från databasen via denna länk. För mer information se projektsidan

Välj ämne:
Välj år:
Spela upp  Stoppa 
Metall i mossa Legend