Klimatkontot

Klimatfrågan växer, och fler och fler börjar funderar över hur de kan påverka sin vardag genom olika val och livsstilar. Klimatkontot är ett webbaserat verktyg där du som privatperson kan mata in data gällande ditt vardagsliv i en så kallad klimatdeklaration.

Genom att ge information och möjlighet till att beräkna utsläpp av växthusgaser fungerar Klimatkontot som ett verktyg i arbetet med att minska klimatpåverkan från din konsumtion. Genom att svara på frågorna om din livsstil kan du snabbt få en indikation om hur du ligger till jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Du kan också få information och tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser.

Klimatkontot togs fram 2009 av IVL i ett gemensamt projekt med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Malmö stad, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen. Denna uppdaterade version av Klimatkontot har utvecklats för Hallå konsument av IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket 2014.

www.klimatkontot.se hittar du grundversionen av Klimatkontot. Förutom den versionen finns några kommun-anpassade versioner där utseende, funktioner och beräkningar skiljer sig något åt. Av logotyp i sidfoten framgår vilken version som visas.

Under våren 2018 har Klimatkontot använts i serigen Storuman forever, där deltagarna har mätt sin klimatpåverkan genom att mata in sina data i en klimatdeklaration, vilket varit IVL:s Klimatkontot.

Har du frågor om Klimatkonot? Tveka inte att kontakta någon av konaktpersonerna eller mejla din fråga nedan.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.