eBVD- Systemet för digital registrering av byggvarudeklarationer

För att underlätta processen med att registrera byggvarudeklarationer för både tillverkare och byggherre har IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD.

eBVD är en branschstandard och byggbranschens senaste format av byggvarudeklaration där man registrerar miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och där all information byggvarudeklarationen erbjuder är sökbar.

Genom verktyget kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Byggvarudeklarationerna har idag en omfattande användning med mer än 5 000 deklarationer som används för att dokumentera miljöinformation om olika materialval i bygg- och anläggningsprojekt. En byggvarudeklaration är en frivillig mall för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Mallen är utarbetad av hela sektorn.

eBVD och EPD

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Man kan även ange om man har tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, det vill säga en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan baserad på livscykeldata.

Kommande evenemang inom eBVD

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.