Utbildningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Syftet med utbildningen i BM är att du som kursdeltagare ska bli självständig i arbetet med klimatberäkningar av byggnader.

Kursen kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en nybörjarutbildning i klimatberäkning av byggnader med hjälp av byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Kursens upplägg

Vi inleder med en kort presentation av bakgrunden till att vi har klimatberäkningar i Sverige och varför det är viktigt att genomföra dem. Efter introduktionen startar vi programmet gemensamt. Sedan börjar det individuella arbetet med övningsuppgifter.

Fokus under dagen är det praktiska arbetet i verktyget där vi jobbar med olika övningsuppgifter, men som alterneras med kortare teoripass. Vi arbetar med olika konstruktioner som definieras genom att du väljer såväl generisk som specifik data (EPD = Environmental Product Declaration) och genererar rapporter. Byggmaterial byts ut efter hand och nya rapporter genereras för att du ska få en känsla för vad som påverkar resultatet. Vi kollar även på möjligheten till digitala kopplingar med olika kalkylverktyg.

Evenemang

Kontaktperson