BM – Utbildningar

Syftet med utbildningen är att du som kursdeltagaren ska bli självständig i arbetet med klimatberäkningar av byggnader. Kursen kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en nybörjarutbildning i klimatberäkning av byggnader med hjälp av byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Kursens upplägg

Förmiddagen innehåller en teoretisk del som syftar till att ge en förståelse för området och beskriver till exempel livcykelanalys generellt, viktiga byggrelaterade studier, klimatberäkning, EPD och hur dessa olika områden
relaterar till varandra. Trots att förmiddagen är teoretisk så strävar vi efter att använda en praktisk ton.

Under eftermiddagen arbetar vi praktiskt i verktyget och går igenom hur byggmaterial, transporter och byggproduktion beräknas. Vi arbetar med generisk såväl som specifik data, och de viktigaste EPD programmen används
för att hitta leverantörsspecifika data. Verktygets rapport studeras för att förstå hur den kan användas i verifieringen av indikator 15 i Miljöbyggnad 3.0.