BM – Tjänster och support

Vi erbjuder både tjänster, support och utbildning gällande Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, allt för att passa era förutsättningar och krav.

Support - enkel

Supportfrågor på verktyget och enklare frågor kring klimatberäkning. Detta alternativ passar dig som redan kan en del om klimatberäkning, men behöver stöttning i hur verktyget fungerar och hur det kan anpassas till dina förutsättningar.

Detaljer
 • Kommunikationen sker via telefon, Skype eller e-post
 • En resurspol svarar på frågor
 • 4 h, faktureras i förväg
 • Använd tid loggas i vårt supportsystem och rapport skickas vid avslut
 • Minimum 10 min per supportärende

  Kostnad: 4 900 kr. (ex.moms)
  Paketet beställs genom att fylla i formuläret nedan

Support – avancerad (klimatberäkning)

En dedikerad resurs hjälper er i arbete med klimatberäkningar och att strukturera arbetet. Det kan exempelvis omfatta verktygsanvändning, arbetssätt vid klimatberäkningar, beräkning av indikator 15 i Miljöbyggnad 3.0, anpassning till specifika projekteringsförutsättningar eller stöd vid materialval och sökning efter EPD:er. Detta paket passar dig som inte kan så mycket om klimatberäkningar av byggnader och behöver hjälp att komma igång för att bli självständig. En dedikerad resurs hjälper dig igenom projektetet.

Detaljer
 • Kommunikationen sker via telefon, Skype eller e-post.
 • Dedikerad resurs
 • 8 h, faktureras i förväg
 • Använd tid loggas i vårt supportsystem och rapport skickas vid avslut
 • Minimum 10 min per supportärende

  Kostnad: 9 900 kr. (ex.moms)
  Paketet beställs genom att fylla i formuläret nedan

Startpaket

Behöver ni hjälp att komma igång? Genom vårt startpaket får ni en kickstart!

I startpaketet ingår plats på utbildning, verktygssupport och stöd vid klimatberäkning. Detta gör att ni får hjälp att snabbt bli självständig i ert arbete med klimatberäkningar och får tillgång till ett dedikerat stöd som stöttar vid behov.

Detaljer
 • Kommunikationen sker via telefon, Skype eller e-post
 • Dedikerad resurs
 • Supporttiden för de olika paketen slås samman och kan utnyttjas oberoende av frågor
 • 4h extra supporttid utan kostnad
 • Totalt ingår 16 timmars (4+8+4) support på verktyget
 • Använd tid loggas i vårt supportsystem och rapport skickas vid avslut
 • Minimum 10 min per supportärende

  Kostnad: 24 490 kr. (ex.moms)
  Paketet beställs genom att fylla i formuläret nedan

Kompletta klimatberäkningar

IVL har lång erfarenhet av att genomföra klimatberäkningar av byggnader och hjälper gärna till med detta. Om klimatberäkningen ska användas för att driva intern förändring, verifiera upphandlingskrav eller för att verifiera indikator 15 i Miljöbyggnad, så blir uppläggen olika.

Klimatberäkningar i kravställning

Om klimatberäkning ska kunna användas i upphandling behöver verifierbara krav formuleras. Vi hjälper till att formulera dessa krav utifrån er verksamhet för att de ska vara enkla att följa upp. Vi kan också vara ett stöd under hela upphandlingsprocessen.

Kontaktperson
Anders Ejlertsson Tel. 010-788 66 92 E-post: anders.ejlertsson@ivl.se
Beställning av tjänstepaket

Tjänstepaketen beställs formellt genom att fylla i och skicka formuläret nedan. Vid intresse av att vi offererar tjänster så kontakta oss vi telefon eller e-post!
Jag godkänner
Jag godkänner
IVL:s behandling av personuppgifter & köpvillkor

Insamling av personuppgifter
När du anmäler dig till våra seminarier kommer vi att behöva insamla och behandla dina personuppgifter i form av [namn, e-postadress och arbetsgivare]. Detta är nödvändigt för att [vi ska kunna veta vilka och hur många som har anmält sig till seminariet i fråga, för att vi ska kunna skicka påminnelse och eventuellt kursmaterial inför seminariet samt kursutvärdering efter seminariet].

Om du är intresserad av vår verksamhet och framtida seminarier kan vi behålla dina personuppgifter i vårt register och skicka ut nyhetsbrev och annan information avseende vår verksamhet till din angivna e-postadress. För att vi ska kunna behålla personuppgifterna behöver vi ditt samtycke. Genom att kryssa i rutan nedan samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter för ovan beskrivet ändamål.

Vår behandling av personuppgifter följer vår integritetspolicy, vilken du hittar här [https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/integritetspolicy.html]. I varje utskick från oss kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick, vilket utgör ett återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande kommer omedelbart att respekteras och vi kommer då att ta bort uppgifterna ur våra register. Utöver rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, liksom begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling och, i förekommande fall, rätt att få ut uppgifterna (s.k. dataportabilitet).

Vi behandlar inte personuppgifter för andra ändamål än de som personuppgifterna samlats in för utan att i förväg tydligt meddela dig om detta och i förekommande fall inhämta ditt samtycke. Personuppgifterna kommer inte att överlämnas till någon annan part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är IVL Svenska Miljöinstitutet AB (org. nr 556116-2446).

Köpvillkor
Öppet köp i 5 dagar efter mottagen beställning. Betalningsvillkor är 30 dagar.