Aktuella halter i luft

På uppdrag av Naturvårdsverket samlar IVL in aktuella halter av luftföroreningar från de största städerna i Sverige. Data publiceras sedan som en webbtjänst som följer standarden Sensor Observation Service.