Miljödata

Databaser ger samlad information inom olika områden. Vi har flera databaser med miljödata.

Våra databaser:

 

Vi är också medlem i konsortiet SMED som sammanställer emissionsdata.

Ozonjour är ett varningssystem för höga halter av marknära ozon som IVL driver på uppdrag av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket. Se aktuella halter här.

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.