Utsläpp till luft

Var kommer luftföroreningarna ifrån och hur kan vi på bästa sätt minska utsläppen? För att ta reda på vilka föroreningar som finns i luften och varifrån de kommer använder IVL flera olika mätmetoder och övervakningsstrategier.

Utsläppen till luft kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning, sjöfart och arbetsfordon. Andra bidragande källor är småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och villapannor. Dessutom sker en så kallad import av luftföroreningar från hela Europa och längre bort. Men även Sverige exporterar utsläpp till andra länder.

Transporter bidrar till flera av de värsta luftföroreningarna och här har IVL en omfattande verksamhet. Vidare har vi lång erfarenhet av emissionsmätningar från stationära källor, i första hand industrier och större anläggningar.

Vi utför också mätningar av partikelemissioner från diffusa källor såsom dammande materialupplag vid olika industriverksamheter och bargjorda ytor i samband med byggen. Vi tar även fram emissionsdatabaser för kommuner och län, bland annat som underlag för spridningsmodellering.


Kontaktperson
Karin Sjöberg Tel. 010-788 67 95 E-post: karin.sjoberg@ivl.se