Lufthalter och deposition på hög höjd i svenska fjällen

Lufthalter av försurande och eutrofierande ämnen började mätas månadsvis med filterpack-teknik november 2002 på fyra platser i fjällen. Övervakningen har skötts av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna lades ned 2009, men fortsätter nu i Prästbodarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

De flesta mätningarna görs av praktiska skäl på låg höjd (lägre vindstyrkor och lättare att få tillgång till elektricitet). Det har dock visat sig att depositionen till fjälltrakter är betydligt högre än depositionen på lägre höjd. Detta beror dels på att molnen oftare når marknivå på högre höjd. Molndropparna har en högre koncentration av föroreningar än nederbörden och avsätter sig effektivt på vindexponerade ytor såsom skog.

Den högre depositionen på hög höjd beror även på att vindstyrkorna där är högre vilket leder till en större torrdeposition av partiklar och gaser. Dessutom kan orografiska effekter göra att det faller mer nederbörd på högre höjd. Två studier av torrdeposition och krondropp har tidigare genomförts.

Krondropp och nederbörd mäts i närheten på högt belägna skogsbeklädda ytor. Mätningarna har delvis tillkommit för att SMHI:s spridningsmodell MATCH ska kunna förbättras.

Resultat:
LufthalterExcel
Öppet fält och krondroppExcel

 

Rapporter‌

Nr

Titel och beskrivning

PDF-format

Beställning


Deposition av luft- föroreningar på hög höjd i de svenska fjällen. Projektrapport 1997 Westling O. & Ferm M, (1998)


Länsstyrelsens tryckeri, Umeå

B1369

Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar.Akselsson C., Ferm M., Hallgren Larsson E., Knulst J., Lövblad G., Malm G. & Westling O.( 2000)

Länk

Beställs från IVL

L03/13

Miljöövervakning av nedfall av luftföroreningar på hög höjd i svenska fjäll – Metod och stationsval. Ferm M. (2003)


Beställs från IVL

B1686

Final report from NMR project "Test of a filter pack combined with a PM10 inlet". Ferm M., Makkonen U., Hanssen J. E. and Ellermann T. (2006)

Länk

Beställs från IVL

B1755

Testing and development of new precipitation gauge for chemical analysis

Länk

Beställs från IVL

SMHI Nr 98

Beräkning av moln- och dimdepositionen i Sverigemodellen. Resultat för 1997 och 1998. Foltescu, V. L. and Persson, C. (2001)


Beställs från SMHI

SMHI 2006-8

Återanalys av föroreningsdepositionen till Sverige 2002-2004. Persson, C. och Kahnert, M. (2006)


Beställs från SMHI


Ferm M. and Hellsten S. (2012). Trends in atmospheric ammonia and particulate ammonium concentrations in Sweden and its causes. Atmospheric Environment 61, 30-39.
Karlsson P. E., Ferm M., Tømmervik H., Hole L.R. , Pihl Karlsson G., Ruoho-Airola T., Aas W., Hellsten S., Akselsson C. ,Nørgaard Mikkelsen T, and Nihlgård B. (2013) Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandia. Environmental Pollution 176, 71-79.SMHI 2013-35

Södergren H., Holmin-Fridell S., Andersson C. och Persson C. (2013). Nationell miljöövervakning med MATCH-Sverige systemet - metodik och resultat för åren 1998-2011


Beställs från SMHI

B2119

Hansen K., Pihl Karlsson G., Ferm M., Karlsson P. E., Bennet C., Granat L., von Brömssen C., Engardt M., Akselsson C., Simpson D., Hellsten S., Svensson A., Kronnäs V. (2013)). Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. IVL rapport B2119.

LänkFerm M., Granat L., Engardt M., Pihl Karlsson G., Danielsson H., Karlsson P. E., Hansen K. (2019). Wet deposition of ammonium, nitrate and non-sea-salt sulphate in Sweden 1955 through 2017. Atmospheric Environment: X, 2, 100015.

Länk


C392

Karlsson P. E., Ferm M., Pihl Karlsson G., Hellsten S. (2019). Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige. IVL Rapport C 392.

Länk


 

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.