Integrerad monitoring

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tillförlitliga tidsserier som detaljerat visar på processer i ett begränsat antal reservatklassade skogsområden som täcker olika geografiska-, depositions- och klimatgradienter över landet.

Svenska IM ingår i det internationella IM som är en egen ICP inom Luftkonventionen om långtransporterade luftföroreningar (CLRTAP). IVL ansvarar för verksamhet och provtagning vid Gårdsjön, samt mätningar av deposition på öppet fält, krondropp samt luftkoncentrationer vid ytterligare tre områden.

Programmet utförs i fyra reservatskyddade skogsekosystemområden: Gårdsjön (västkusten), Aneboda (inre Småland), Kindla (Bergslagen) samt Gammtratten (mellersta Norrland). Områdena utgör avrinningsområden där vattenbalans, kemiska budgetar och effekter på biota följs genom samtidiga mätningar över ingående medier för att klargöra samband mellan orsaker och effekter. Områdena är naturligt skyddade skogsekosystem bortom direkt påverkan av punktkällor och skogsbruk för att tydligt kunna särskilja effekter från luftföroreningarna från störningar av markanvändning.

Programmet finansieras av Naturvårdsverkets Miljöövervakningsprogram för skog.

IM fokuserar på dessa frågeställningar:

  • Återhämtning från försurning
  • Eutrofiering benämnt "nutrient-N"
  • Tungmetaller, särskilt kvicksilver
  • Dynamisk modellering
  • Biodiversitet
  • Effekterna av ett ändrat klimat


Partner: SLU (koordinator), SGU och IVL
Period: 1981-
Webb: http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/integrerad-monitoring-im/

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.