Klimatpolitik och styrmedel

Hur ska vi utforma olika nivåer av styrmedel för att klara klimatmålen? Hur fastställer man orsak och verkan mellan åtgärder, beteende och klimatpåverkan? Och hur formas klimatpolitiska beslut och processer i en social kontext?

Dessa frågor berör både offentliga och privata aktörer. Det är också i skärningen mellan politik, näringsliv och samhälle som förutsättningarna för långsiktigt hållbara miljölösningar är som bäst.

IVL har många års erfarenhet av att studera samspelet mellan näringsliv och politiska beslutsfattare, samt av att analysera och utforma styrmedel på både global och lokal nivå. På uppdrag kan vi utforma och utvärdera styrmedel, utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser och kostnadseffektivitetsanalyser samt intressentanalyser.

Teori och empiri

Inom vår forskningsverksamhet används teori och empiri för vetenskapliga studier på individ- och företagsnivå samt nationell och internationell nivå. Vi genomför bland annat beteendevetenskapliga studier  inom experimentell ekonomi, ekonometrisk modellering av styrmedel, energianvändning och utsläpp inom energi- och transportsystem och kvalitativa analyser av politiska förslag, beslut och processer.  

Våra projekt fokuserar bland annat på hur mycket det kostar att minska utsläpp av växthusgaser, studier av hur olika aktörer interagerar i internationella klimatförhandlingar och hur olika typer av styrmedel påverkar företagschefers investeringsbeslut.  

Kontaktpersoner: Peter Bjerkesjö

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Klimatpolitik och styrmedel. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hållbar mobilitet - effektiva transportlösningar och grönare stadsplanering