Industriell symbios

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Industriell symbios är därmed ett verktyg för företag att samverka för ökad resurseffektivitet och hållbarhet, inklusive ekonomisk hållbarhet. IVL:s kärnverksamhet på detta område kretsar kring systemanalys av till exempel industriella energisystem, materialflöden och utvärdering av effekter av samverkan mellan olika aktörer. IVL:s kompetens inkluderar också drivkrafter och hinder för industriella samarbeten.    

IVL kan hjälpa företag, branschorganisationer, myndigheter och beslutsfattare med att utvärdera effekter av industriell symbios och arbetar med flertalet olika metoder som processintegration, slutna industriproduktionssystem, materialflödesanalys, livscykelanalys, hållbarhetsbedömningar och återanvändning av biprodukter.

Vi utvecklar även nya verktyg och metoder för att analysera och katalysera befintlig och potentiell framtida industriell symbios.

Kontaktperson: Michael Martin

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Industriell symbios. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen