Framtidens energisystem

Dagens energisystem måste förändras i grunden för att bli hållbart. Energieffektivisering, fossilfri produktion av el, värme och bränsle är hörnstenar, liksom utveckling av teknik och system för effektivare och renare industriprocesser och transporter.

Vi arbetar med energifrågor på systemnivå – hur de olika delarna av vårt energisystem fungerar, och framförallt hur de hänger ihop och påverkar varandra. Med energisystemanalys kan man jämföra möjligheter och kostnader för att nå exempelvis ambitiösa klimatmål eller hur vi bäst använder våra bioenergiresurser.

IVL arbetar både internationellt, lokalt och sektorsvis. Hur kan Norden bli klimatneutralt? Vilken är bästa strategin för en stad att minska sin energianvändning? Hur kan transportsystemet ställas om till mesta möjliga energieffektivitet?

Gemensamt för mycket av det vi gör är att vi analyserar hur politik, teknik och ekonomi påverkar varandra.

Kontaktperson: Kristina Lygnerud

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Framtidens energisystem. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen